+

Verzending

Elk product wordt kosteloos door ons verzonden aan het door jou verstrekte adres aan DE SOM. Je bestelling zal met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 70 dagen worden uitgevoerd, tenzij er een overeenstemming is over een langere leveringstermijn.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 70 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.